Vopak Terquimsa tanca el 2014 complint els objectius de seguretat de procés i medi ambient

24 de Febrer de 2015

Noticia Vopak Terquimsa

Vopak Terquimsa tanca l’exercici 2014 satisfeta en matèria de seguretat i medi ambient. Amb més de 250 mil hores treballades entre personal propi i extern, les terminals de Tarragona i Barcelona han aconseguit complir l’objectiu general del grup a nivell internacional de prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Durant l’any anterior no s’ha registrat cap tipus d’accident. Els resultats en seguretat de procés i medi ambient han estat positius, de manera que durant 2014 no s’ha registrat cap incident que pogués afectar el entorn.

Darrere d’aquests resultats se situa el treball de tots els seus empleats i que treballen dia rere dia per Vopak Terquimsa. La serietat, dedicació i formació d’aquests professionals així com el seu sòlid compromís amb la seguretat que demostren en el seu treball han estat els pilars que han permès assolir aquests objectius.

Tot això reafirma a Vopak Terquimsa com una de les companyies més segures i eficients del sector.

Nou servei de prevenció aliè

Els valors prioritaris per Vopak Terquimsa són la seguretat, la salut de les persones i la prevenció dels riscos. Des de principi de 2015 i dins de la seva política de millora contínua l’empresa compta diàriament destinat en els seus  instal·lacions de Tarragona i Barcelona amb un tècnic de FREMAP que, in situ, realitza les tasques pròpies del servei de prevenció aliè d’una manera molt més implicada i participativa en el dia a dia.

Vopak Terquimsa reforça així el seu compromís de promoure una cultura preventiva per garantir la seguretat dels seus processos productius i del seu capital humà.