VOPAK TERQUIMSA RENOVA LA SEVA CERTIFICACIÓ RSE EMPRESA RESPONSABLE DE RESPONSIBLE CARE

08 de Març de 2017

Vopak Terquimsa ha renovat -el passat 1 de març de 2017- la certificació RSE Empresa Responsable de Responsible Care. L'objectiu d'aquesta marca promoguda per Feique és garantir el compromís empresarial d'aquest sector amb la Responsabilitat Social Empresarial sota el paraigua de Responsible Care posant en valor la seva contribució al Desenvolupament Sostenible.

L'autorització d'aplicació d'aquest distintiu es va iniciar l'1 de març de 2015 per a les empreses de Responsible Care, sempre que complissin amb els requisits necessaris per obtenir aquesta autorització. El període de vigència s'establia en dos anys prorrogables, que ha culminat l'1 de març de 2017, iniciant-se un nou període fins a l'1 de març de 2019.

Amb més de 22 anys d'implantació a Espanya, Responsible Care és la iniciativa voluntària internacional del sector químic per a la millora contínua de la Seguretat, la Salut i la Protecció del Medi ambient en totes les seves operacions, d'acord als principis del Desenvolupament Sostenible i la RSE. Actualment més del 60% de la producció química espanyola es realitza en empreses adherides a Responsible Care.

Responsible Care, que ja apliquen més de 60 països a tot el món, constitueix els fonaments de la RSE d'aquesta indústria, basant-se en una visió integradora del legítim desenvolupament de l'activitat productiva de les empreses químiques al costat de la contribució d'aquesta indústria al benestar social i al desenvolupament sostenible, aprofundint per a això en totes les àrees de la responsabilitat social.


vopak terquimsa renova la seva certificació rse empresa responsable de responsible care