storing

El nostre compromís
amb les persones
i el planeta

Des de sempre, la sostenibilitat ha estat un dels grans reptes de Vopak Terquimsa, i avui ho és més que mai. Emmagatzemem productes vitals per a la societat i ho fem amb seguretat, amb responsabilitat social i de forma sostenible.

Som conscients que les decisions que prenem avui tenen un impacte en les generacions futures. Per aquesta raó, complim els estàndards més elevats del nostre sector i ens guiem per un estricte codi de conducta propi. Adaptem i alineem les nostres accions als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i els incorporem en la nostra activitat quotidiana per protegir la seguretat i la salut dels nostres treballadors i treballadores, els drets laborals, la petjada ambiental, la seguretat davant d’emergències, el patrocini i l'acció social.

Sostenibilitat
amb les
persones

Els nostres
treballadors

storing

A Vopak Terquimsa, la nostra prioritat és preservar la seguretat i la salut del nostre personal empleat, així com de totes les persones involucrades en la nostra activitat. Ens comprometem a prevenir possibles danys i deterioraments en la salut proporcionant condicions de treball segures i saludables.

El sistema de seguretat de Vopak Terquimsa es basa en l'estricte compliment legal de les obligacions pel que fa a prevenció de riscos, però també va més enllà i aplica processos i procediments específics: gestió del canvi, anàlisi de seguretat de les feines i processos o avaluació de l'últim minut. Tot plegat configura un estàndard de seguretat de classe mundial, que recull les millors pràctiques dels nostres accionistes (Vopak i CLH) i del sector.

A Vopak Terquimsa garantim els drets laborals dels treballadors i les treballadores. Un conveni col·lectiu propi, acordat per la representació dels treballadors i treballadores amb la direcció de l'empresa, regula les condicions laborals dels nostres col·laboradors.

Som un projecte estable: més del 99% del nostre personal empleat té un contracte indefinit. Oferim uns salaris dignes, que permeten que els nostres empleats i empleades tinguin un projecte vital raonable.

El nostre personal gaudeix de beneficis socials adreçats a garantir i millorar la seva qualitat de vida, entre els quals hi ha la cobertura d'una assegurança mèdica privada i una assegurança de vida completa.

A Vopak Terquimsa cuidem la seguretat del conjunt de les persones treballadores, de les seves famílies i de tota la societat que ens envolta. Els nostres plans d'autoprotecció defineixen els diferents processos de gestió d'emergències i periòdicament es fan simulacres per assegurar que tenim la preparació necessària per afrontar qualsevol eventualitat.

Cuidar la societat que ens envolta és una de les nostres prioritats en totes les accions de l'empresa. Cada any es posen en marxa iniciatives per dotar de fons projectes socials en què hi ha involucrats els nostres col·laboradors. Al llarg d'aquests anys hem participat, entre d’altres, en iniciatives de Creu Roja, l'Associació Down Tarragona o l'Associació Provincial Paràlisi Cerebral de Tarragona.

Vopak Terquimsa està compromesa amb l'entorn social i el sector al qual pertany. Formem part de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Asterquigas i Cepta.

Vopak Terquimsa patrocina diferents iniciatives esportives com a generadores de valors positius, com la integritat i el foment de la salut.

Els patrocinis actuals són:
Nàstic de Tarragona
Club de Bàsquet Tarragona

Entorn

Sostenibilitat
amb el
planeta

A Vopak Terquimsa vetllem per reduir la petjada al planeta tenint cura de la protecció i la conservació del medi ambient. Incidim en aquells aspectes propis de la nostra activitat que poden generar més impacte:

  • Reducció de residus generats
  • Reducció del consum de recursos: aigua, nitrogen, carburants i electricitat

Per fer-ho, Vopak Terquimsa disposa d’un sistema de gestió mediambiental certificat segons la normativa ISO 14001 des de l’any 2005.

A Vopak Terquimsa estem compromesos amb els ODS de Nacions Unides.

Sabem que començant pels petits detalls arribarem als grans desafiaments globals que estableixen els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides.

En la nostra activitat hi incorporem de forma directa els ODS següents:

Garantim la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible, així com el sanejament per a tothom.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vestibulum nec neque at accumsan. Mauris nulla quam, lacinia iaculis suscipit suscipit, blandit eget purus. Integer mi velit, cursus eget odio vel, tincidunt efficitur ligula. Praesent cursus justo ut ante imperdiet scelerisque eu eget eros.

Garantim l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vestibulum nec neque at accumsan. Mauris nulla quam, lacinia iaculis suscipit suscipit, blandit eget purus. Integer mi velit, cursus eget odio vel, tincidunt efficitur ligula. Praesent cursus justo ut ante imperdiet scelerisque eu eget eros.

Promovem el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tothom.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vestibulum nec neque at accumsan. Mauris nulla quam, lacinia iaculis suscipit suscipit, blandit eget purus. Integer mi velit, cursus eget odio vel, tincidunt efficitur ligula. Praesent cursus justo ut ante imperdiet scelerisque eu eget eros.

Construïm infraestructures resilients, promovem la industrialització sostenible i fomentem la innovació

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vestibulum nec neque at accumsan. Mauris nulla quam, lacinia iaculis suscipit suscipit, blandit eget purus. Integer mi velit, cursus eget odio vel, tincidunt efficitur ligula. Praesent cursus justo ut ante imperdiet scelerisque eu eget eros.

Garantim modalitats de consum i producció sostenibles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vestibulum nec neque at accumsan. Mauris nulla quam, lacinia iaculis suscipit suscipit, blandit eget purus. Integer mi velit, cursus eget odio vel, tincidunt efficitur ligula. Praesent cursus justo ut ante imperdiet scelerisque eu eget eros.

A Vopak
Terquimsa

estem compromesos
amb els ODS de Nacions Unides