storing

Terminals

Vopak Terquimsa disposa d'una terminal a Barcelona i una altra a Tarragona. Són dues terminals portuàries d'emmagatzematge de granels líquids situades en ubicacions marines clau en dos dels principals ports d'Espanya, i una d'aquestes ubicacions, la de Tarragona, acull un dels principals complexos petroquímics d'Europa. Es tracta d'ubicacions fonamentals per als nostres clients de tot el món.

Des de les nostres terminals, servim a persones i comunitats amb serveis que van des de la producció de primeres matèries fins a la distribució a l'usuari final.

 

Proporcionem serveis d'emmagatzematge per a productes químics, petroli, gasos, biocombustibles i olis vegetals en tres mercats finals: energia, manufactura i alimentació.

Les nostres terminals estan operatives cada dia de l'any i destaquen per la seva varietat pel que fa a mida de tancs i infraestructura. Disposem de 143 tancs d'emmagatzematge, amb una capacitat total de 657.156 m3, i cada terminal ofereix funcions molt concretes, segons la logística necessària per a cada client i producte.

Tenim terminals
industrials i de distribució:

Terminal
industrial

Una de les activitats principals de la nostra terminal de Tarragona és donar servei al complex petroquímic de Tarragona, amb la qual cosa es converteix en una infraestructura vital per al seu funcionament. Estem connectats per canonada amb la majoria de les empreses del site, cosa que fa possible una logística eficient i sostenible, que dona servei a les plantes de producció de manera continuada les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. Ajudem a optimitzar les logístiques d'importació i exportació, tant des del punt de vista de les economies d'escala com des del de la flexibilitat en els modes de transport, adaptant-nos en tot moment a les necessitats canviants del nostre entorn. Atesa la naturalesa estructural del nostre servei, constituïm relacions a llarg termini amb els nostres clients per ajudar-los a desenvolupar i consolidar el seu negoci.

Terminal
de distribució

Tant la nostra terminal de Barcelona com la de Tarragona estan dissenyades per donar servei a la importació de productes petrolífers i químics, entre els quals hi ha productes generalistes, o commodities, i productes més específics, coneguts com a especialitats. Aquests productes s'importen des de qualsevol lloc del món i són essencials per a múltiples activitats productives de la nostra societat. La diversitat de productes i utilitats és amplíssima, des del combustible que fem servir per moure’ns diàriament fins al material del qual està fet el nostre raspall de dents. Així, doncs, en el nostre negoci és vital disposar d'una infraestructura flexible capaç d'emmagatzemar tots aquests productes, cadascun amb les seves necessitats específiques. Per a tots els productes que emmagatzemem, la qualitat de les nostres instal·lacions, però sobretot l'experiència del nostre personal i el seu gran coneixement dels productes, és vital per garantir el nivell de servei que els nostres clients esperen de la nostra empresa.

Terminal Tarragona

Fundada el 1970, la nostra terminal té una funció principalment industrial, però també de distribució. Disposa de més de trenta canonades connectades a les plantes de producció del clúster químic i a la refineria de Tarragona, i dona un servei 24/7, que permet els enviaments en continu que requereix l'activitat productiva del complex.

A Tarragona emmagatzemem productes de química bàsica, que s’importen bàsicament per al mercat espanyol o del sud d'Europa. Juntament amb Barcelona, som la porta d'entrada estratègica perquè els productes arribin al seu destí final de forma eficient.

La terminal tarragonina també és una terminal de distribució de productes petrolífers, des de la qual ens connectem a la important xarxa d'oleoductes de l'empresa CLH. D’aquesta manera, permetem la distribució per tot el territori espanyol on CLH és present. Disposem de 447.001 m3 de capacitat i som la terminal líder de granels líquids independent del Port de Tarragona.

 

Emmagatzematge en tanc de líquids a granel. Recepció i expedició de vaixells, camions i trens. Enviament i recepció per canonada (Rack DIXQUIMICS) Transbordament entre vaixells. Gestió de mercaderies en règim de dipòsit fiscal o duaner.

Capacitat (m3) Tancs M3
Fins a 1000 22 13.163
Des de 1.001 fins a 3.000 42 73.850
A partir de 3.001 36 359.988
TOTAL 100 447.001
Tancs
Acer al carboni
Amb recobriment interior
Acer inoxidablee
Control
Temperatura/calefacció
Accés  
Vaixell  
Ferrocarril  
Camió  
Canonada  
Calat
15 m
Amarratges
4 per a vaixells
Productes
Productes petrolífers
Químics
Olis vegetals
Oleoquímics
Olis lubricants
Fertilitzants
Amoníac anhídric criogènic
Serveis
Emmagatzematge
Barreja
Calefacció
Refrigeració
Sistema dedicat
Pesatge
Inertització
Embidonatge
Control de nivell automàtic
Transbordament

Terminal Barcelona

La ciutat de Barcelona ofereix una economia dinàmica amb una presència molt arrelada del sector petroquímic. La nostra terminal de Barcelona, creada el 1970, disposa d'uns 55.000 m3 per a l'emmagatzematge de químics i d’uns 155.000 m3 per a petrolífers.

Oferim una localització clau en la cadena logística dels nostres clients, entre els quals destaquen les empreses de distribució o els productors mateixos que introdueixen els seus productes per a la seva venda al sud d'Europa. Amb el creixement assolit aquests últims anys, hem demostrat la nostra aposta clara pel port de Barcelona i pels nostres clients.

Pel que fa a petrolífers, la terminal de Barcelona està connectada a la xarxa d'oleoductes de CLH i disposa de 155.000 m3 per a l'emmagatzematge de productes petrolífers lleugers, com ara gasoil i querosè, amb una connexió amb l'aeroport del Prat de Barcelona.

 

Emmagatzematge en tanc de líquids a granel.
Recepció i expedició de vaixells, camions i trens.
Transbordament entre vaixells.
Gestió de mercaderies en règim de dipòsit fiscal o duaner.

Capacitat (m3) Tancs M3
Fins a 1.000 13 7.180
Des de 1.001 fins a 3.000 23 37.140
A partir de 3001 7 165.835
TOTAL 43 210.155
Tancs
Acer al carboni
Amb recobriment interior
Control
Temperatura/calefacció
Accés Capacitat (m3)
Vaixell
Camió
Calat
11 m
Amarratges
3 per a vaixells
Productes
Productes petrolífers
Químics
Olis vegetals
Oleoquímics
Olis lubricants
Serveis
Emmagatzematge
Barreja
Calefacció
Sistema dedicat
Pesatge
Inertizació
Control de nivell automàtic
Transbordament